הפעילות הסתיימה!

תודה לכל המשתתפים,

נתראה בפעילות הבאה